See PRO editionSee PRO edition
See other templatesSee other templates

Design Thinking to metodologia ukierunkowana na potrzeby końcowego użytkownika. Wieloetapowy cykliczny proces DT pozwala zidentyfikować pragnienia grupy docelowej, których mogą oni nawet nie być świadomi.

Przede wszystkim zakłada współpracę zespołów ekspertów z różnych dziedzin prowadzącą do wypracowania rozwiązania, które przeistacza się w prototyp a następnie jest testowane. Jest to możliwe dzięki kilku etapowej pracy zakładającej między innymi: dokładaną analizę potrzeb odbiorców, zdefiniowanie problemu oraz zebranie pomysłów, które pozwolą go rozwiązać, a także szybkie przedstawienie wizualizacji rozwiązania czy też modelu 3D. Dzięki zaangażowaniu interdyscyplinarnych zespołów pracujących nie tylko nad samym pomysłem, ale również biorących udział w prototypowaniu i testowaniu gotowych rozwiązań, można dostrzec różnorodne aspekty postawionego problemu. W rezultacie charakter uzyskanego rozwiązania jest bardzo innowacyjny.

Co ciekawe, w DT nie ma całkowicie złych pomysłów, bo nawet te mniej trafione mogą pobudzić innych członków grupy do spojrzenia na problem z całkiem innej strony. Każdą myśl trzeba więc zapisać, by można ją następnie rozwinąć, bądź do niej wrócić w kolejnych etapach pracy nad problemem. Wielkim atutem Design Thinking jest tworzenie zespołów interdyscyplinarnych zrzeszających specjalistów z poszczególnych dziedzin nauki, do współpracy nad kompleksowym rozwiązaniem problemu, co pozwala dostrzec jego różnorodne aspekty. Właśnie dzięki spojrzeniu z różnych punktów na ten sam problem od samego początku pracy możliwe jest uniknięcie wielu trudności przy jego późniejszej realizacji. Takie podejście umożliwia więc fuzje nawet odległych idei w interdyscyplinarne rozwiązanie danego zagadnienia.

© Copyright2015 DT4U