See PRO editionSee PRO edition
See other templatesSee other templates

Laurent Babout

Jestem zatrudniony na stanowisku Profesora Nadzwyczajnego w Instytucie Informatyki Stosowanej. Moje zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia w zakresie inżynierii materiałowej, inżynierii procesowej, tomografii oraz przetwarzania i analizy obrazów. Z uwagi na moje interdyscyplinarne podejście do nauki i umiejętności rozwiązywania trudnych problemów, zainteresowałem się metodologią Design Thinking (DT). Uczestniczyłem w wielu letnich szkołach DT (w ramach projektu „Destine”, „Engineering Vision”), jak również od trzech ostatnich lat prowadzę warsztaty DT w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (International Faculty of Engineering) podczas projektów zespołowych PBL (Problem-Based Learning). Projekt Erasmus+ „DiamonDT” dał mi możliwość przyłączenia się do bardzo dynamicznego zespołu DT4U.

Robert Banasiak

Inżynieria biomedyczna - tym zajmuję się naukowo wytwarzając i badając domieszkowane warstwy węglowe na implanty medyczne. Związany z DT4U od poczatku działalności zespołu. Jako uczestnik projektu TransFormation.doc zorganizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbył intensywny kurs szkoleniowy regular soft-skills course, w University of Alberta, Kanada, Swoje umiejętności z zakresu DT oraz umiejętności miękkich poszerzał na warsztatach i szkoleniach związanych organizowanych na terenie naszego kraju między innymi Gov Jam w Szczecinie, czy „Coaching zespołu – motywowanie członków do osiągania wspólnych celów”. Krzysztof współprowadzi zajęcia z Design Thinking na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej oraz czynnie działa w ramach projektu DiamonDT. Przygotował i poprowadziłami miedzy innymi wakacyjne warsztaty DT dla studentów z Nowogrodu czy spotkania w tematyce DT ze studentami z Rosji i Ukrainy.

 

Dorota Bociąga 

Pomysłodawca, inicjator oraz twórca DT4U - Design Thinking Workspace – przestrzeni kreatywnego rozwiązywania zagadnień problemowych w wykorzystaniem metodyki design thinking w Politechnice Łódzkiej. Swoją wiedzę i pierwsze doświadczenia z design thinking zdobyła w Hasso Plattner Institute of Design at Stanford. Od 2012 roku poprzez praktykę rozwija swój warsztat w zakresie dt oraz ogólnie pojętego myślenia projektowego prowadząc projekty z zastosowaniem tej metodyki na studiach 1 i 2 stopnia, warsztaty, szkolenia, jak również łącząc dt z projektami typu PBL (problem/project based learning). W chwili obecnej kieruje międzynarodowym projektem DiamonDT – „​Development of Innovative AcadeMy ON the basis of DT teaching” stworzonym przez Zespoł DT4U PŁ, którego celem jest rozwój innowacyjnej dydaktyki na poziomie wyższym poprzez wdrażanie do toku kształcenia metodyki design thinking (http://diamondt.eu). Jako certyfikowany trener specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach z zakresu zarządzania projektami, metodyki design thinking, komercjalizacji wyników projektów B+R, certyfikacji wyrobów medycznych. Adiunkt Politechniki Łódzkiej więcej 

 

Aleksandra Jastrzębska

Jest doktorantką na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. W codziennej pracy naukowej zajmuje się biomateriałami, technikami próżniowymi oraz badaniami mikrobiologicznymi. Jej przygoda z design thinking rozpoczęła się w roku 2013, gdzie razem z kilkoma innymi studentami oraz inicjatorką całego przedsięwzięcia, Dorotą Bociągą, projektowała i pomagała urządzić przestrzeń do kreatywnego rozwiązywania problemów inżynierskich (DT4U). Zdobywanie doświadczenia w zakresie myślenia projektowego zdobywała pod czujnym okiem innym członków zespołu DT4U, którzy będąc absolwentami programu Top500 Innovators swoje kompetencje w zakresie DT nabyli w ramach pobytu na najlepszych amerykańskich uczelniach. Poza kilkoma warsztatami, uczestniczyła również w Global Gov Jam w Szczecinie, gdzie poznawała DT od strony projektowania usług (service design). W roku 2015 jako absolwentka programu Transofmration.doc zainicjowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wyjechała na 2-tygodniowe szkolenie do Lund University w Szwecji, gdzie zdobywała doświaczenie z zakresu przedsiębiorczości, zakładania start-upów, tworzenia innowacji oraz projektowania produktów i usług. W styczniu 2016 roku, w ramach projektu DiamonDT, wzięła udział w intensywnym, 5-dniowym szkoleniu dla tutorów "DT Masterclass for tutors", organizowanego przez DT Lab w Tromso (Norwegia). Swoje doświadczenie w zakresie DT wykorzystuje podczas prowadzenia oraz współprowadzenia warsztatów i zajęć dydaktycznych dla studentów. Angażuje się również w zajęcia ze studentami z Ukrainy, będacych częstymi gośćmi na PŁ, a także w prowadzenie warsztatów podczas wydarzeń takich jak np. Festiwal Myślenia Projektowego 2016.

Krzysztof Jastrzębski

Inżynieria biomedyczna - tym zajmuję się naukowo wytwarzając i badając domieszkowane warstwy węglowe na implanty medyczne. Związany z DT4U od poczatku działalności zespołu. Jako uczestnik projektu TransFormation.doc zorganizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbył intensywny kurs szkoleniowy regular soft-skills course, w University of Alberta, Kanada, Swoje umiejętności z zakresu DT oraz umiejętności miękkich poszerzał na warsztatach i szkoleniach związanych organizowanych na terenie naszego kraju między innymi Gov Jam w Szczecinie, czy „Coaching zespołu – motywowanie członków do osiągania wspólnych celów”. Krzysztof współprowadzi zajęcia z Design Thinking na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej oraz czynnie działa w ramach projektu DiamonDT. Przygotował i poprowadziłami miedzy innymi wakacyjne warsztaty DT dla studentów z Nowogrodu czy spotkania w tematyce DT ze studentami z Rosji i Ukrainy.

 

Dorota Kamińska

W 2014 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka i rozpoczęła pracę na stanowisku adiunkta w Instytucie Mechatroniki i Systemów Informatycznych, gdzie dzieli się swoją pasją do sztucznej inteligencji ze studentami z całego świata. Badania prowadzone przez dr inż. Dorotę Kamińską dotyczą głównie przetwarzania sygnałów biomedycznych (sygnał mowy, analiza obrazu oraz sygnał EEG). Są to działania o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowane na opracowanie oryginalnych, innowacyjnych rozwiązań. Wszystkie prowadzone przez nią projekty są multidyscyplinarne, przy których współpracuje m.in. z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Fundacją Jaś i Małgosia, Poradnią Zdrowia Psychicznego w Katowicach oraz Instytutem Zdrowia Człowieka. Praktyczne zastosowanie i multidyscyplinarne grupy badawcze wzbudziły jej fascynację metodyką Design Thinking, z którą spotkała się po raz pierwszy na projekcie POLE w Zurychu. W ramach programu MNiSW Top 500 Innovators w 2015 r. odbyła staż na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.

Anna Laska-Leśniewicz - Lider Zespołu DT4U

Na co dzień doktorantka inżynierii materiałowej, której zainteresowania naukowe w dużej mierze skupiają się na biomateriałach i inżynierii tkankowej. Swoją przygodę z Design Thinking rozpoczęła w 2014 roku, kiedy spontanicznie dołączyła do grupy DT4U. Już od samego początku dostrzegła potencjał zastosowania tej metodyki w poszukiwaniu nowych rozwiązań w świecie nauki, techniki i medycyny.

Pierwsze kroki stawiała ucząc się od bardziej doświadczonych kolegów z zespołu DT4U Politechniki Łódzkiej, którzy mieli okazję być w Hasso Plattner Institute of Design w Stanfordzie. Później skorzystała okazja poznania DT w kanadyjskim wydaniu w Ivey Business School (University of Western Ontario, Kanada) i w styczniu 2016 roku przeszła intensywne szkolenie „DT MasterClass for Tutors” pod okiem europejskich liderów z DTLab (School of Business and Economics UiT the Arctic University of Norway) z charyzmatycznym Federico Lozano na czele. Zdobyty doświadczenie wykorzystuje w prowadzeniu zajęć ze studentami oraz w trakcie warsztatów Design Thinking. Aktywnie bierze udział w projektach (m.in. w międzynarodowym projekcie „DiamonDT” i uczelnianym „Programie Rozwoju Kompetencji w Politechnice Łódzkiej w obszarze ICT”).

Działanie w grupie DT4U świetnie wpisuje się w jej skrzętnie realizowaną wizję lifelong learning, czyli uczenia się przez całe życie. Najchętniej podróżuje po świecie i spędza czas z LUDŹMI!

Monika Malinowska-Olszowy

Aabsolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie (Marketing polityczny i medialny). Od 2007 r. pracuje jako adiunkt na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, wykłada na studiach dziennych i podyplomowych. W działalności naukowej koncentruje się głównie na zagadnieniach związanych z zarządzaniem kapitałem intelektualnym oraz zarządzaniem marką. Współtwórca oraz członek rady programowej kierunku interdyscyplinarnego Towaroznawstwo. Posiada certyfikat trenerski z zakresu przebudowy systemu kształcenia w oparciu o efekty kształcenia. Od 2011 r. jest członkiem zespołu ds. komercjalizacji w Katedrze Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej PŁ. Ponadto od wielu lat pełni funkcję pełnomocnika dziekana ds. promocji wydziału. Aktywnie bierze udział w realizacji projektów europejskich. W ramach programu MNiSW Top 500 Innovators w 2013 r. odbyła staż na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.
Współtwórca pierwszej w Łodzi pracowni kreatywnego rozwiązywania problemów metodologią Design Thinking – DT4U. Jest trenerem w Interdyscyplinarnej Szkole Innowacji PŁ. Od 2014 roku czynnie uczestniczy w życiu społecznym mieszkańców Łodzi jako Radna Rady Miejskiej. Jest wiceprzewodniczącą Komisji Promocji Miasta i współpracy z zagranicą oraz Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska.

Katarzyna Znajdek

Adiunkt w Katedrze Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Politechniki Łódzkiej. Zajmuje się odnawialnymi źródłami energii, w tym w szczególności fotowoltaiką. W tej tematyce jest współautorką dwóch zgłoszeń patentowych oraz wielu opracowań naukowych, a także programów studiów i kursów doszkalających. Dydaktycznie prowadzi zajęcia z odnawialnych źródeł energii, fotowoltaiki, elektroniki elastycznej oraz interdyscyplinarne projekty międzynarodowe. Naukowo związana z technologiami wytwarzania elastycznych ogniw fotowoltaicznych oraz ich integracją z elementami użytkowymi. Prywatnie podróżuje, biega, jeździ na rowerze i snowboardzie. Po godzinach trenerka fitness.

 

 

 

© Copyright2015 DT4U